top of page

VÍVÓ

szakosztály

VÍVÁS.jpg
Pirger Tamás_edited.jpg

szakosztályvezető

dr. Pirger Tamás

A források szerint a vívósportot már a legkorábbi időktől fogva gyakorolták a fiatalok - a Soproni
Egyetem jogelődjében - a selmeczbányai Bányászati és Erdészeti Akadémia sportegyesületében.
1879-ből már írásos nyoma is van ennek, amikor megalakult az „Akadémiai Víegylet”. 1881-ben pedig
megalakult az Akadémiai Torna- és Vívóegylet Selmeczbányán. A tagok ebben az időben heti négy
órából kétszer vívást gyakorolhattak. Ekkor jelentős számú vívóeszköz (kardok, kesztyűk, stb.) is
beszerzésre került, valamint már versenyeket is rendeztek. A vívósport tehát fejlődésnek indult!
A század végén a selmeczi vívás színvonalának fejlesztése és népszerűsítése érdekében neves
budapesti vívómestereket szerződtetett az akkor már Akadémiai Athleta Club néven működő
sportegyesület. Ilyen vívómester volt Lovag Arlow Gusztáv, akinek Kardvívás című könyve
a mai napig alapirodalma a kardvívásnak.


Mint ismeretes az első világháború után a főiskola Sopronban talált otthonra, és ezzel indult el
Sopronban a vívás, mint versenysport. Az áthelyezés során azonban a klub minden vagyonát,
felszerelését elveszítette, egyetlen ereklyeként a vívóegylet egy régi jegyzőkönyve maradt fenn
Selmecről.


A következő évtizedekben a SMAFC a vidéki vívás egyik meghatározó tényezőjévé vált, lokálisan a
társadalmi élet színtere is lett a vívósport a soproni és egyetemista sportolók által, több rangos
versenynek is otthont adott a város.


Az 1944. február 16-án rendezett országos tőr és kardverseny döntőjében például - melynek a
Magyar Művelődés Háza adott helyszínt – az alábbi hazai sikerek születtek:


Férfi tőr versenyszám:

I. vitéz Horváth Zoltán (SMAFC), II. Schmildel Károly (SMAFC), III. Beliczay Sándor (SMAFC)
 

Férfi kard versenyszám:

II. Gyarmathy Dénes (SMAFC), III. Kozelka Antal (SMAFC)


1978-ban a SMAFC vívószakosztálya megszűnt. Az akkori sportpolitikai döntésnek megfelelően a
Soproni Sportegyesületben (SSE) összpontosították az erőket, így a Soproni Vasutas Sportegyesület
(SVSE) sportolói mellett a SMAFC vívói is az SSE-ben folytatták. Az aktív versenyzők 1979-ben már az
új klubjukban építhették pályafutásukat.


A 90-es évek első felében a Soproni Sportiskolában működő vívószakosztály még egy megállapodás
keretében együttműködött az Egyetemmel, ezért Soproni Sportiskola-SMAFC néven indultak a vívók
a versenyeken.


A SMAFC vívószakosztálya 2022-ben alakult újjá a Soproni Egyetem adjunktusa, Dr. Pirger Tamás
szakosztályvezető, vívóedző vezetésével. A szakosztály jelenleg a Soproni Líceumi Vívóegylettel
együttműködésben várja a vívósport iránt érdeklődőket, férfi és női kard szakágban.

bottom of page