top of page

A SMAFC története

Soproni Műegyetemi Atlétikai és Football Club története

" Egyesületünk hazánk legidősebb és Európa még ma is működő sportegyesülete,mely túlélt két világháborút

és jó néhány rendszerváltást – az idők, a rendszerek változnak, a SMAFC örök."

 

Prof. Dr. Winkler András

Csontváry Kosztka Tivadar - Selmecbánya látképe - 1902.jpg

1860 -  

A selmecbányai akadémián az öntevékeny testedzés az 1860-as évek közepén indult meg. Az ifjúság testedzését a tanári kar is felkarolta, pártolta, sőt a testedzéseken is jelen volt. Ebben az időben azonban a testedzésnek kinevezett tanára még nem volt. A testnevelés feladatát az ifjúsági sportkör vezetői látták el. Az Akadémia öntevékeny testedzés mellett országos viszonylatban is sok kiváló sportolót adott az országnak.

 


Az akadémiai tornaegylet 1860-ban alakult meg a hallgatók önkéntes csoportba tömörülésével. Hampel Adolf és Cseh Lajos kezdeményezésére 1865-ben szerveződött alapszabály szerint működő, névvel jelzett egyesületbe Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémia Sportegyesülete néven. A leányvárban, majd később az óvárban tartott testgyakorló órákon a torna mellett legnagyobbrészt a kard és tőrvívást gyakorolták. A sportklub működése fokozatosan bővült és egyre több sportágra terjedt ki. A sportklub sok dicsőséget szerezve 1918 őszéig működött Selmecbányán, amikor a főiskola ősi székhelyét elhagyni kényszerült.

 


A Sopronban otthonra lelt főiskola 1919 tavaszán a legnagyobb nehézségek között kezdte meg működését. Az egyesület ekkor már a mai Soproni Műegyetemi Athletikai és Football Club néven szerepelt. A mostoha körülmények miatt a főiskolai sportélet évekig nem indulhatott meg. Az ősi székhelyről való áthelyezés a Sportkört minden vagyonától, felszerelésétől megfosztotta. Az ifjúság 1925. március 23-án kezdeményezte a „Főiskolai Atlétikai és Football Club” újjáalakítását. A sportélet fellendülését azonban az évről-évre jelentkező pénzhiány, a nagymérvű tanulmányi elfoglaltság és a saját sportpálya hiánya akadályozta. Ennek ellenére különösen a második világháborút közvetlenül megelőző években a Főiskola sportolói kitűnő eredményeket értek el.

 


A testnevelésben 1934-ben változás állott be. A Főiskolát szervezetileg a Budapesti József Nádor Műegyetemhez csatolták és ekkor nevezték ki a Főiskola első testnevelő tanárát. A felszabadulás után a testnevelés tanszéket kapott.
A testnevelési tanszék a kötelezően előírt tantervi órákon felül a hallgatók tömegsportolását is irányította, ezért évente évfolyambajnokságokat bonyolított le különféle labdajátékokban. Országos szinten az agrár sportnapok keretein belül mérték le és segítették elő a testnevelés fejlődését.

 


A második világháborús összeomlásban a Főiskola sportkörének minden felszerelése, irattára, győzelmi emlékei megsemmisültek. Felszerelés és edzési lehetőségek hiányában a sportkör ismét évekig nem működhetett. A Főiskolán csak öntevékeny és szórványos sportolás folyt. A rendszeres sportolás 1947-ben indult meg újra. Akkor már anyagi okok nem hátráltatták a rendszeres edzéseket és a versenyzéseket, mert a szükséges fedezetet a KISZ Ifjúsági Sportbizottság Egyetemi és Főiskolai Sportközpontja biztosította. A hallgatóság részére sportolás céljára hetente két szabad délután volt órarend szerint biztosítva. A felszabadulás nem csak Főiskolánk életében, de az egész magyar sportéletben döntő változást hozott.

2010-ben ünnepelte a SMAFC fennállásának 150 évfordulóját, amelyre egy a 2010. évet átölelő
rendezvény sorozattal kívánt megemlékezni a sportkör elnöksége.

 


Az első programunk 2010. április 1-3. között lezajló Magyar Egyetemi és Főiskolai Bajnokság (MEFOB) női–férfi Kosárlabda Döntő volt, mely nagy örömünkre a visszajelzések alapján országos elismertséget vívott ki magának. A négy-négy csapat részvételével megrendezésre került fináléban a magyarországi felsőoktatási intézmények közül mindkét nemben egyedül a SMAFC képviseltette magát, minek eredményeképpen a női csapattörténelmet írva először nyert aranyérmet, miközben a fiúk is becsülettel helyt állva, bronzérmet szereztek.

 


A központi rendezvényprogramok 2010. szeptember 6-11. között kerültek lebonyolításra.

 


2013-ban dr. Fábián Attila, a Közgazdaságtudományi Kar dékánja vette át prof. dr. Takáts Pétertől az elnök-tanári tisztséget, aki legjobb tudása szerint kívánja folytatni elődei munkáját. 

 


2017. március 25-én Emlékülés keretében ünnepelte alapításának 110. évfordulóját a Magyar Egyetemi–Főiskolai Sportszövetség (MEFS). Egyetemünk volt testnevelő tanára, Cser Borbála, kiemelkedő sportvezetői munkájáért a MEFS Hajós Alfréd Aranyplakettjét, Egyetemi-Főiskolai Sportért díjat vehetett át. MEFS Életműdíjat kapott Takáts Péter professzor úr, aki a SMAFC 150 éves évfordulójának méltó megünneplésére megalakult a „SMAFC 2010 Jubileumi Bizottságának” elnöke is volt. Elnöksége alatt a SMAFC a kosárlabda szakosztályokon kívül további szakosztályokkal (karate, lovas, sakk, sí, tájfutó, aerobik, szektorlabda) büszkélkedett, melyek évről évre kitűnő eredményekkel, országos bajnoki címekkel, nemzetközi sikerekkel gazdagították a patinás klubot.

 


2018-tól Czeglédy Tamás lett a SMAFC elnöke regnálása alatt a hat szakosztály sikeresen működött
(karate, kosárlabda, lovas, sakk, tájfutó, szektorlabda).

 


2021-től a SMAFC egyesülete nagy átalakuláson ment keresztül az új elnök Horváth József lett, aki korábban a kosárlabda csapat edzője is volt. Prof. Dr. Fábián Attila rektor úr támogatásával az egyesület nagy fejlődésnek indult. A 2021-es évben az egyesület bekerült a kiemelt vidéki sportegyesületek közé. A szakosztályok száma egy év alatt
megsokszorozódott, jelenleg 24 szakosztály alkotja a SMAFC csapatát.

 


Kosárlabda, Karate, Tájfutás, Lovaglás, Sakk, Szektorlabda, Floorball, Röplabda, Jégkorong,
Atlétika, Íjászat, Asztalitenisz, Parasport, Szabadidősport, E-sport, Futsal, Természetjáró
szakosztály, Küzdősport, Vizisport, Vívás, Aerobik, Squash, Kerékpár, Boksz


A 2022/23-as tanévtől a Soproni Egyetemen bevezetésre került a kötelező testnevelés,
melynek lebonyolítása szintén egyesületünk feladata.

Korábbi elnökök

Köszönjük mindazt amit a SMAFC-ért tettetek!

bottom of page