top of page
US icon.png

a Soproni Egyetemen

TESTNEVELÉS

Soproni Egyetem és a SMAFC 1860 kritérium testnevelés és sport koncepciója

A Soproni Egyetem minden hallgatójának (nappali, levelező), illetve dolgozójának lehetősége
van belépni a SMAFC szabadidősport, vagy igény esetén egyéb szakosztályába.

 

A SMAFC egyesület tagdíja: 5.000 Ft / szemeszter


A tagdíj befizetésével a hallgatók térítésmentesen vehetik igénybe az úszás, squash, aikido,
illetve konditerem sportszolgáltatásokat, míg a dolgozók az úszás lehetőséget.
A tagdíj mértékét az egyetem vezetése és a SMAFC konszenzussal határozza meg.

 

Sportolási lehetőségek az egyetem hallgatói számára

A SMAFC térítésmentesen biztosít sportolási lehetőséget a Soproni Egyetem, SMAFC
tagsággal rendelkező hallgatói számára minden tanév szeptember 1-től - június 30-ig.
A sportolási lehetőségeket a SMAFC hirdeti meg a szorgalmi időszak kezdetén.
Természetesen lehetőség van sportolásra a SMAFC valamennyi szakosztályában, a
szakosztályok által megadott feltételek alapján.


2023/24-es tanév térítésmentes sportolási lehetőségei hallgatók számára:
úszás, squash, aikido, konditerem


2023/24-es tanév térítésmentes sportolási lehetőségei dolgozók számára: úszás

 

A kritérium testnevelés rendszere, szabályozása


A kritérium testnevelés a Soproni Egyetem minden nappali tagozatos,
alapszakos (BA, BSc, Osztatlan) hallgatója számára 4, Felsőoktatási szakképzésen
tanuló hallgató számára 2 szemeszteren keresztül kötelező.

Jelentkezés

A kurzusok felvételére kizárólag a NEPTUN rendszeren keresztül van lehetőség. A hallgató
egy kurzusra jelentkezhet, az így felvett kurzust leadni, vagy másik kurzusra átjelentkezni egy
félévben legfeljebb kétszer, a SOE_4_10_03 a Testnevelés tantárgy kurzusváltoztatási iránti
kérelem leadásával lehet. A kérvény szorgalmi időszak első két hetében térítésmentesen,
eztkövetően 5.000 Ft díj ellenében október 14./március 14-ig adható be.

Jelentkezni a kurzusokra a megadott létszámkeretig lehetséges.

Tantárgyak teljesítése

A tantárgy teljesítése szempontjából 14 oktatási hetet kell figyelembe venni. A kurzusok
teljesítésére kizárólag a szorgalmi időszak alatt van lehetőség. A hallgatónak a tantárgy
teljesítéséhez, a Hallgatói Követelményrendszer előírását betartva minimum 11 alkalommal
kell minimum 90 perc időtartamig, a pulzus tartós emelkedésével járó testedzést, sportolást
végeznie. A testedzést formáját a hallgató a felkínált lehetőségekből szabadon választhatja
meg, ellenben ajánlott a heti egy alkalommal történő teljesítés. Egy héten maximum 2
testedzési alkalom fogadható el, azaz a minimum 11 alkalmat legalább 6 héten kell teljesíteni.
A testedzést, sportolást az alábbi szervezeti keretek között lehet teljesíteni:

 • A SMAFC kijelölt szakosztályaiban,

 • A SMAFC egyesülettel együttműködési szerződést kötött sportegyesületekben, ebben az
  esetben a kontakt személyeket is meg kell határozni a szerződésekben (Az alábbi
  egyesületekkel van jelenleg élő szerződés: SOPRON BASKET, SOPRONI DARAZSAK
  AKADÉMIA, SOPRONI KC, SOPRONI SPORTISKOLA KA, SC SOPRON, SOPRONI
  TORNA CLUB, ÜRMÖS TÁNCEGYÜTTES, SOPRONI VIZILABDA SE,
  AQUARÁZS REKREÁCIÓS SE),

 • Szakosztályi kereteken kívüli sportolás (úszás, futás, túrázás, kerékpározás) esetén a
  SMAFC egyesület által kijelölt személy ellenőrzése mellett a megadott időpontokban,

 • Első, illetve másodosztályú igazolt versenysportoló (csapatsportágaknál: NB I, NB II, NB III)

 • esetében, a SMAFC egyesülettel együttműködési szerződést kötött egyesület köteles a
  sportoló érvényes versenyengedélyét a SMAFC részére elküldeni. Ebben az esetben a
  hallgató a kötelező testnevelés kurzust a saját egyesületében tudja teljesíteni (Feltétel:
  csak a szemeszter első két hetében leadott szerződés).

A tantárgy teljesítésének lehetőséget adó szakosztályokról, az edzések időpontjáról a
tantárgyfelvételi időszak előtt két héttel információt közöl a testnevelés kurzusokat
lebonyolító SMAFC.

 

Tárgyak kiírása


A kurzusok kiírását a Benedek Elek Pedagógiai Kar Művészeti és Sporttudományi Intézete és
a SMAFC együttesen koordinálja. Minden kurzushoz a BPK MÜSI egy-egy kurzus felelős
oktatóját rendeljük hozzá a meghirdető kartól függetlenül. A tárgyak kiírása a tantárgykiírási
időszakban történik. A tantárgyakat tetszőleges szemeszterben lehet felvenni. A SMAFC a
testedzési alkalmak helyét és idejét a Soproni Egyetem rendelkezésére bocsájtja
a kurzusok kiírásához.

 

Tantárgyak teljesítésének ellenőrzése

A testedzési alkalmakat a SMAFC egyesület köteles vezetni a belső rendszerén keresztül
(Core-Up), kérés esetén az alkalmakról tájékoztatást kell adni a hallgatók, illetve a Soproni
Egyetem felelős oktatója részére. A szemeszter végén az egyesület által kijelölt személy a
NEPTUN rendszerben rögzíti a félév elfogadását, vagy megtagadását.


A versenyszerűen sportoló (válogatott sportoló, vagy egyedi elbírálás alapján egyéb sportoló)
hallgató esetében a sportegyesület igazolja a minimum 11 alkalom teljesítését a SMAFC
részére, aki dokumentálja az alkalmakat a Core-Up rendszerben. A SMAFC megbízottja
alkalmanként ellenőrzi a helyszíneket, illetve folyamatosan tartja a kapcsolatot a sportági
edzőkkel. A partner egyesületek jelentkezését a SMAFC és a BPK MÜSI egy

meghatározottkritérium- és feladatrendszer alapján közösen fogadja el.

Kritérium testnevelés felmentés

A kritérium testnevelés alól egészségügyi okok miatt nem lehet felmentést kérni. Tartós
(krónikus) sérülés esetén a rehabilitációs edzések (gyógytorna) elfogadhatók a testnevelés
tárgy esetében, akut sérülés esetén a kimaradt hetek pótolhatók az edzésalkalmak sűrítésével.
Krónikus betegség, fogyatékosság esetén adekvát (adaptív) mozgásforma is elfogadható,
amely egyben elősegíti a rehabilitációt, illetve az életminőség javulását. A SMAFC parasport
szakosztálya további lehetőségeket biztosít a kritérium testnevelés teljesítéséhez.

Kritérium testnevelés tantárgy teljesítésével kapcsolatos információ kérhető:

bottom of page